Jak napisać podanie o pracę?

Jak napisać podanie o pracę?

Ubiegając się o stanowisko kierownika ds. kluczowych klientów stanęłam przed poważnym wyzwaniem sporządzenia własnego listu motywacyjnego, key account manager Rybnik. Traf chciał, że w przypadku poprzednich stanowisk pracy nigdy nie musiałam dostarczać nic więcej poza życiorysem, dlatego nie musiałam przejmować się sprawą podania. Tym razem muszę jednak dostarczyć pełen zestaw dokumentów aplikacyjnych, rozszerzony o skan dyplomów i referencji od poprzednich pracodawców. O ile wiem doskonale jak napisać ciekawe i dobrze sporządzone CV, o tyle list motywacyjny pozostaje dla mnie zagadką. Aby jakoś wspomóc sobie konstruowanie tego dokumentu, znalazłam nawet parę ciekawych informacji i porad w Internecie.

List motywacyjny jest pismem skierowanym do pracodawcy, w którym udowadniamy ofertodawcy, że jesteśmy idealnym kandydatem na dane stanowisko pracy. List motywacyjny zawiera informacje jakim stanowiskiem jesteśmy zainteresowani, dlaczego ubiegamy się o pracę i dlaczego, naszym zdaniem, należy nas zatrudnić.

List motywacyjny powinien zawierać dane osobowe i datę. Imię, nazwisko, adres i numer telefonu umieszczamy w lewym górnym rogu, aktualną datę w prawym. Adresata – imię, nazwisko, tytuł osoby i adres firmy umieszczamy pod datą. List rozpoczynamy przyjętym zwrotem grzecznościowym „Szanowna Pan/i”, „Szanowni Państwo”.  W zasadniczej części listu umieszczamy informacje o stanowisku pracy, na jakie się ubiegamy i udowadniamy swoją przydatność w pracy. List kończymy zwrotem „Z poważaniem”, pod którym czytelnie się podpisujemy.